A lejohet falja e Sabahut pas lindjes së diellit?
A lejohet falja e Sabahut pas lindjes së diellit?

Pyetje:
A është e lejueshme që të falet namazi i Sabahut pas lindjes së diellit dhe nëse nuk lejohet, cili është rreziku në Ditën e Gjykimit për të vepruarit në këtë mënyrë?

Përgjigje:
Habitesh me këtë pyetje. A është e lejueshme që të falet namazi i Sabahut pas lindjes së diellit! Falja e namazit të Sabahut pas lindjes së diellit?! Subhanallah!
Kush është ai i cili e thotë këtë? Ai që e lë namazin e Sabahut qëllimisht derisa të lindë dielli, i tilli ka dal nga islami, dhe kjo sipas mendimit të atyre (dijetarëve) që thonë se bën kufër ai që lë qoftë edhe një namaz të vetëm. Po.

Autor:
Ahmed Ibn Jahja En-Nexhmi
(Allahu e mëshiroftë!)

Përshtati:
Sulejman Kushi
15 Muhar-ram 1435H - 19.11.2013
Durrës/Shqipëri

Në video mund ta shikoni këtu