Imam Albani dhe studenti që duhej të shkonte në aeroport!
Imam Albani dhe studenti që duhej të shkonte në aeroport!

Shejkhu:
Mirë! Ti do të udhëtosh nga toka apo nga ajri?

Studenti:
InshaAllah nga ajri.

Shejkhu:
Dmth: Kur do të shkosh në aeroport?

Studenti:
Do të shkoj nesër, afërsisht pas Jacisë.

Shejkhu:
Pas Jacisë?

Studenti:
Po!

Shejkhu:
Në cilën orë do të jesh në aeroport?

Studenti:
Duhet të jem në orën nëntë, ndërsa nisja është në njëmbëdhjetë e pak.

Shejkhu:
Ke ndonjë i cili do të dërgoi, në të kundërt unë jam i gatshëm!

Studenti:
Allahu të shpërbleftë me të mira o Shejkh. Allahu të shpërbleftë me të mira!

Shejkhu:
Ti iu përgjigje gjysmës së pyetjes time!

Studenti:
Po! Çfarë!

Shejkhu:
Unë të thashë ty, a ke ndonjë i cili do të dërgoi, në të kundërt unë jam i gatshëm!

Studenti:
Jo, jo! Kam mundësi inshaAllah. Me lejen e Allahut do më dërgojnë vëllezërit.

Shejkhu:
Edhe pse përgjigjja jotë është më e plotë (se e para) ti akoma nuk je përgjigjur plotësisht.

Studenti:
Janë disa vëllezër të cilët studiojnë tek Shejkh Aliu, ata do të më dërgojnë në aeroport.

Shejkhu:
Dmth: Ata të thanë ty ashtu?

Studenti:
Po!

Shejkhu:
Të premtuan dhe të dhanë fjalën?

Studenti:
Dmth; Ata nuk ma konfirmuan plotësisht, por më thanë se do të takohem bashkë me ta nesër.

Shejkhu:
Mirë! Unë të premtoj ty se nëse ti nuk ke mundësi, unë jam i gatshëm.

Studenti:
Allahu ta shpërbleftë me të mira o Shejkh!

Shejkhu:
Mundohem që të afrohem tek Allahu i Lartësuar duke qenë në shërbim/ndihmë të një nxënësi dije si puna jote.

Studenti:
Allahu ta shpërbleftë me të mira dhe Allahu iu dhëntë bereqet.

Shejkhu:
Edhe mbi ty Allahu dhëntë bereqet.

Studenti:
Nëse ndodh diçka dhe ata nuk mund të më dërgojnë, unë do t’ju telefonoj juve inshaAllah.

Shejkhu:
Shumë mirë do të bësh/veprosh.

Studenti:
Allahu ta shpërbleftë me të mira!

Shejkhu:
Je i mirëpritur.

Studenti:
Es-Selamu Alejkum.

Shejkhu:
Ue Alejkumus Selamu ue Rahmetullahi ue Berakatuhu.

Autor:
Imam Albani
(Allahu e mëshiroftë!)

Burimi:
Vargu i ligjeratave
‘’Fetaua abral hatifi ues sejjarati‘’ 280/2

Përshtati:
Udhëzimi dhe Drita
22 Dhul Kadeh 1444H - 11.6.2023

Në video mund ta shikoni këtu