Allahu është i kënaqur që ju të bëni tri gjëra...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 15 Xhumadal Ula 1441H - 10.01.2020