Përgojimi

Hytbe e mbajtur në "Qendrën Imam Ahmed Ibn Hanbel" në Durrës - Shqipëri në datën 28 Dhul Ka`deh 1428H - 07.12.2007