Të drejtat e muslimanit ndaj muslimanit janë gjashtë...

Hytbe e mbajtur në xhaminë pas spitalit në qytetin e Kavajës - Shqipëri në datën 6 Dhul Ka`deh 1441H - 26.06.2020